O Bractwie

Schola

 Schola św. Franciszka

Schola św. Franciszka została założona przez dr Adama Liska w 2008 r. Początkowo była prowadzona przez jego założyciela, następnie przez mgr Karola Klimczyka muzyka Opery Śląskiej w Bytomiu. W tym okresie zespół występował wielokrotnie na terenie Chorzowa jak i poza jego granicami m.in. na Festiwalach Nauki w 2010, 2011 r. i podczas I, II, i III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego w 2010, 2011 i 2012 r. w Śląskim Parku Etnograficznym. W 2010 r. zespół wziął także udział w eliminacjach rejonowych do XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Zespół był częstym gościem w przedszkolach i szkołach chorzowskich. Od półtora roku schola św. Franciszka jest prowadzona przez nauczycielkę śpiewu Panią mgr Magdalenę Krzysteczko. To dzięki jej pracy zespół dalej się rozwija, czego wyrazem jest zdobycie nagrody Grand Prix na XIV Miejskim Festiwalu Piosenki Chrześcijańskiej „Starochorzowska Nutka”. Obecnie schola św. Franciszka liczy 7 osób, należą do niej uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie.

***

 

Schola Muzyki Dawnej Nativitatis

Żeńska schola muzyki dawnej Nativitatis powstała w roku 2006 i od samego początku jest związana z parafią św. Marii Magdaleny w Chorzowie Starym. Jej członkami są miłośnicy muzyki dawnej amatorzy jak i zawodowi muzycy, natomiast kierownikiem muzycznym jest Magdalena Krzysteczko, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 2010 r. zespół dołączył do Chorzowskiego Bractwa Rycerskiego Bożogrobców i współpracuje z nim w organizacji imprez kulturalnych na terenie miasta Chorzów, m.in. członkowie scholi należący do Bractwa wzięli czynny udział w organizacji koncertów, gier i zabaw w czasie III Zjazdu Rycerstwa Chrześcijańskiego na terenie Śląskiego Parku Etnograficznym w Chorzowie oraz w koncercie w ramach I Nocy Kościołów w Chorzowie organizowanej przez Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców.
Schola skupia się przede wszystkim na liturgicznej służbie, prowadząc śpiewy w parafii św. M. Magdaleny i poza nią. Jest częstym gościem w parafii św. Jadwigi w czasie ważniejszych uroczystości kościelnych. W czasie swej krótkiej działalności zespół był jednak zapraszany na pozaliturgiczne koncerty.
Schola zajmuje się przede wszystkim wykonawstwem chorału gregoriańskiego. Sięga również po wczesną polifonię oraz pieśni tradycyjne. W roku 2008 schola Nativitatis wraz ze Scholą Cantorum Minorum Chosoviensis, nagrała płytę Mariam Matrem Virginem. Znajdują się na niej śpiewy liturgiczne zaczerpnięte z Matutinum Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców