O Bractwie

O Bractwie

Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców

Ważnym wydarzeniem mającym eksponować średniowieczną tradycję związaną z Bożogrobcami w naszym mieście było powstanie w 2007 roku Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego o nazwie Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców. Celem powyższego stowarzyszenia jest m.in.: propagowanie kultury materialnej i wiedzy historycznej o średniowiecznej Europie, w szczególności Śląska z uwzględnieniem miasta Chorzowa i związanego z nim Zakonu Bożogrobców, kultywowanie tradycji rycerskich wśród młodzieży, prezentowanie strojów i obyczajów z epoki średniowiecza, aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr kultury materialnej oraz w akcjach o profilu charytatywnym na terenie miasta Chorzowa, rozwijanie zainteresowań członków Stowarzyszenia w dziedzinie historii, kultury oraz legendarnego świata średniowiecza, także korzeni współczesnej fantastyki baśniowej. Dużą wagę przywiązuje także Stowarzyszenie do współpracy z innymi Bractwami Rycerskimi na Śląsku oraz poza granicami państwa. Bractwo zajmuje się rekonstrukcją Zakonu Rycerskiego Bożogrobców z drugiej połowy XIII wieku.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez: organizowanie i uczestnictwo w turniejach rycerskich, pokazach historycznej broni białej, organizacji sesji naukowych i popularnonaukowych nie tylko związanych z historią średniowiecza, prowadzi także działalność dydaktyczno - wychowawczą. Bractwo bierze również czynny udział w uroczystościach świeckich i religijnych związanych z naszym miastem Chorzowem.

W ramach bractwa funkcjonuje Zespół Muzyki Dawnej św. Franciszka oraz Zespół Tańca /tańce średniowieczne/, odbywają się także warsztaty z fechtunku i strzelania z łuku, każda osoba zainteresowana może w nich uczestniczyć.

Obecnie Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców liczy 60 członków, są wśród nich m.in. radni miasta Chorzowa, wykładowcy akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorzy i nauczyciele szkół chorzowskich, przedszkoli, studenci, uczniowie z naszego miasta i z miast sąsiednich. Honorowy patronat nad Chorzowskim Bractwem Rycerskim objął w 2007 roku wiceprezydent miasta Chorzowa dr inż. Joachim Otte oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, oddz. Katowice. Prezesem Bractwa jest dr Adam Lisek, wiceprezesem Łukasz Połacik, sekretarzem Katarzyna Lisek, skarbnikiem Ryszard Błasiński.

Bractwo Rycerskie ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Gastronomiczno - Usługowych w Chorzowie przy ul. Katowickiej 64, tel. kontaktowy (32) 2411 725
Serdecznie zapraszamy wszystkich pasjonatów średniowiecza i dobrej zabawy do współpracy z nami.

 
2012 © Chorzowskie Bractwo Rycerskie Bożogrobców